ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی

برای ترجمه ریز نمرات و مدارک دانشگاهی، ابتدا خود نمرات و مدارک نیاز به مهر و امضاء و تایید آموزش و پرورش دارد، سپس ترجمه ارزشمند نیازمند مهر مترجم و تاییدیه های مورد نیاز دادگستری و وزارت خارجه می باشد. دارالترجمه رسمی در تهران، ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی و پایان تحصیلات ابتدایی تا دیپلم و ریز نمرات به تمامی زبانها انجام میدهند. افراد برای ادامه تحصیل در خارج از کشور حتما نیازمند ترجمه مدارک تحصیلی خود و ریز نمرات آن هستند. در ادامه با ترجمه رسمی مدارک و ریز نمرات دانشگاهی در سایت tarjome1.com بیشتر آشنا شوید.

/ 0 نظر / 47 بازدید