روز جهانی ترجمه و مترجم

خلقت انسان با رنگ و نژاد و در مناطق گوناگون، زبان های ارتباطی مختلف را به وجود آورد. آنان برای شناخت متقابل و برقراری ارتباط در هر منطقه نوعی زبان مختص را آموختند. این روزها با گسترش ارتباطات جهانی، فرهنگ ها و زبانهای مختلف نیاز به ترجمه و مترجم می باشد. نسل ها گذشته و حال با دارالترجمه ها اشخاص، شرکت ها و کشور ها به برای معاملات خود دیگر نگرانی ندارند.

هر یک از این کسب و کارها، اشخاص، کشورها برای روابط بین المللی خود با دیگر کشورها نیاز به ترجمه رسمی برای اسناد و مدارک، قراردادها و ... دارند.

30 سپتامبر 2018 روز جهانی ترجمه و مترجم گرامی باد.

/ 0 نظر / 48 بازدید