دارالترجمه آلمانی در تهران

در دارالترجمه آلمانی، متون، مدارک، اسناد و بسیاری موارد شفلی و شخصی دیگه از دیگر زبان ها به زبان آلمانی و همچنین از آلمانی به تمام زبانها ترجمه رسمی می گردد.

بطور معمول برای ترجمه رسمی اسناد و مدارک و ... نیاز به تائیدات دادگستری و وزارت خارجه کشور دارد. افرادی که تمایل به ادامه تحصیل در آلمان را دارند می بایست ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و ریز نمرات خود را در دست داشته باشند.

شماره تماس با دارالترجمه رسمي شهر:

۴۴۹۷۷۰۰۶ و ۴۴۲۵۰۶۴۷ - 021

09193254900 جمشيدي


/ 0 نظر / 38 بازدید